Skogstjänster

Kåre Pihlström

Forstmästare med gedigen erfarenhet av skogsrådgivning och skötsel av skogsfastigheter. Har bl.a. tjänstgjort som skogschef för Fiskarsbolaget över 20 år.

Mera glädje av skogen

Behöver du hjälp med att sköta skogen? Känns det som att du inte har koll på förvaltningen av din skogsegendom? Oberoende av om ditt huvudsakliga mål med skogen är virkesproduktion, landskaps- och naturvård eller något annat, kan jag hjälpa dig att nå dessa mål.

Med ett brett kontaktnät bland skogliga organisationer, skogsföretag och entreprenörer hjälper jag till att hitta de lösningar som lämpar sig för dig och din skogsegendom.

Jag bistår också i andra frågor som kommer emot för en skogsägare, såsom samhällsplanering och miljöfrågor.

Bekanta dig med boken genom att klicka här. Boken kan beställas för 30 € inkl. leverans. Beställning till kare.pihlstrom@forestal.fi

Träden och vi

Träden och Vi är en bok om vårt förhållande till våra träd. Varje trädslag har sina särdrag som vi som skogsfolk förstått att utnyttja för vårt levebröd, för tillverkning av vardagsföremål och inom läkekonsten. De har också varit inspirationskällor för konstnärer, musiker och poeter – varje trädslag på sitt sätt. Boken beskriver också skötseln av de olika trädslagen och hur de påverkas av det förändrade klimatet.