Skarpkulla skogsgård

På vår skogsgård i Skarpkulla producerar vi julgranar i harmoni med naturen. Våra granar är, som enda i Finland, Eko- och FSC-certifierade. Förutom julgranar producerar vi virke och andra naturprodukter.

Gården är belägen i en variationsrik miljö med åkrar, skogskullar, sjöar och traditionell lantlig bebyggelse. Skarpkulla museum med sina gamla byggnader och välvårdade miljö är beläget alldeles invid vår gård. Omgivningens skönhetsvärden är viktiga också för oss vid skötseln av våra skogar. Vi ger avkall på produktionen av virke och julgranar för att ge plats åt träd som både är vackra att se på, men också nyttiga för pollinerande insekter, t.ex. sälgar, häggar och rönnar. Därtill har vi planterat ädellövträd bland julgranarna. Vi har också byggt två sjöar. Den ena sjön, som är belägen nära vårt bostadshus är i vårt eget bruk. I den andra mer ensligt belägna sjön har planterats ädelfisk och den hyrs ut åt fiskegrupper. Vi har också märkt ut en tre kilometer lång skogsstig på våra marker och den är öppen för allmänheten under Skarpkulla muséets öppethållningstider.

Skarpkulla museum: pojo.hembygd.fi

Skarpkulla skogsstig

Skogsstigen är ca 3 km och går i varierande landskap med bäckar, sjöar, julgransodlingar, ekskogar, utsiktsplatser mm. Längs rutten beskrivs på tio olika punkter ett familjeskogsbruk där man producerar virke, julgranar samt landskaps- och miljövärden. Halvvägs längs rutten finns ett vindskydd, stockbord och -bänkar samt ett utedass. De kan användas av vandrare under muséets öppethållningstider.

Rutten har märkts med rödgula färgband. Stigen går delvis i rätt krävande terräng, men man klarar sig med måttlig kondition och stadiga skor. Stövlar är ej nödvändiga.

OBS! Skogsstigen är möjlig att utnyttja endast under Skarpkulla museums öppethållningstider, dvs lördagar och söndagar kl. 14–17 från början av juni till slutet av augusti. Användningen är begränsad till dessa tider eftersom stigen går i närheten av bosättning. Av områdets ägare (Kåre och Maj-Britt Pihlström, 044 511 6306) kan man fråga om avvikelse från ovannämnda tider samt om guidade skogsturer.

Ladda ner broschyr om Skarpkulla skogsstig här (PDF)

Hyr en hel egen sjö för forrellfiske.

I sjön kan man fiska forell och öring. En liten, enkel bastu finns också. För vildmarksliv finns ett vindskydd där det är möjligt att övernatta. – Nu kan du överraska din familj, arbetskamrater, kunder eller fiskekompisar med en annorlunda fiskeupplevelse.

Sjön är belägen i Skarpkulla by ca 14 km från Ekenäs centrum. Sjön är belägen i lugn omgivning, som erbjuder ypperliga möjligheter för vildmarksliv och lugn avkoppling. Vill man röra på sig så är den omgivande terrängen väl lämpad för vandringar och terrängcykling.

Ta kontakt så berättar vi mera!